Obecně o mládeži klubu

Jedním z hlavních cílů a úkolů strategie vedení a celého klubu je práce s fotbalovou mládeží, a to od nejmladších fotbalových přípravek, přes sportovní třídy žáků a dorostenecké kategorie, vychovávat co nejvíce vlastních úspěšných fotbalistů.

Aktuálně je v klubu 14 mládežnických mužstev, což představuje cca 250 hráčů ve věku od 6-ti do 19-ti let a přes 30 členů realizačních týmů.

 

Výchova hráče v klubu a mládežnické sekce

Základem výchovy hráče našeho klubu je v prvé řadě vychovat plnohodnotného člena naší společnosti se silnými charakterovými a sociálními vlastnostmi pro budoucí život v naší společnosti tak, aby v ní byl šťastný a spokojený. Výchova k úctě ke klubu a všem jeho hodnotám. Na základě těchto sociálních a charakterových vlastností je dalším našim cílem sportovní výchova a rozvoj hráče. Cílem sportovní výchovy je vychovat co nejvíce hráčů pro náš A-tým a těm nejlepším zajistit přechod do prvoligových či druholigových profesionálních týmů a v neposlední řadě vychovat naše hráče pro kluby v našem regionu.

O sportovní výchovu mládeže se starají Sportovní středisko mládeže (dále jen Spsm) a Sportovní centrum mládeže (dále jen SCM), které jsou organizovány fotbalovým svazem (dále jen FAČR) a ministerstvem školství a mládeže ČR (dále jen MŠMT). Pro získání obou těchto statusů musí náš klub zajistit spousty legislativních, personálních, materiálních, finančních povinností, zdrojů a požadavků, které musí klub splňovat, aby mohl tyto statusy získat. Pravidla licence Spsm udělované ročně jsou uvedena zde a pravidla licence SCM udělované ročně jsou uvedena zde. Tímto náš klub patří do širší špičky mládežnické kopané v České republice.

Sportovní středisko mládeže úzce a dlouhodobě spolupracuje se ZŠ Slovan a formou sportovních tříd (od 6 do 9 třídy) náš klub sdružuje až 50 našich fotbalistů na této škole. Čtyři ročníky žáků od U12 až po U15 mají po dobu 4-let až 5 hodin TV týdně v návaznosti na tréninkový proces a s jasně danou strukturou metodické výchovy hráče. Součástí Spsm jsou také přípravkové kategorie dětí, které sdružují více jak 100 dětí kluků a holčiček od kategorií U6 až po U11. O všechny tyto děti se stará tým kvalifikovaných trenérů, kteří musejí splňovat kriteria stanovaná fotbalovým svazem o vzdělávání trenérů. Spsm + přípravky mají 9 hlavních trenérů, 13 asistentů trenérů, 1 trenéra brankařů, 1 kondičního trenéra, 1 fyzioterapeuta. Tito všichni se starají o naše děti 3x až 6x za týden.

Mrázek Ondřej

Mgr. Ondřej Mrázek (licence UEFA A)

vedoucí trenér SpSM

kategorie mladších a starších žáků U12, U13U14U15

kontakty zde

Budín Radovan 

Radovan Budín (licence UEFA A)

sekretář přípravek, PR

kontakty zde

Steiner David 

David Steiner (licence UEFA A)

vedoucí trenér přípravek

kategorie U6, U7, U8, U9, U10 a U11

kontakty zde

Sportovní centrum mládeže navazuje na Spsm a je vrcholem systému výchovy hráče v ČR. Získání tohoto statusu pro náš klub znamená obrovskou prestiž a závazky vůči FAČR, městu Kroměříž, ZŠ SLOVAN a regionu Kroměřížska. Ve sportovním centru již připravujeme hráče do mužské kopané a je to velmi senzitivní období pro každého chlapce, který se rozhodl i nadále provozovat kopanou. Nároky ve školách a v tréninkovém procesu a zápasech jsou tak obrovské, že spousta nadějných hráčů upřednostní raději nižší úroveň kopané před takovým způsobem výchovy. Ovšem ti hráči, kteří projdou až na vrchol SCM, to je do U19 mají většinou takovou výkonnost, že mohou rovnou nastupovat v mužské kategorii od krajských soutěží po MSFL a ve výjimečných případech i profesionálních klubech a soutěžích ČR jakými jsou aktuálně 1 liga a 2 národní fotbalová liga. Členská základna SCM je zhruba 50 hráčů. V SCM působí 3 hlavní trenéři, 3 asistenti trenérů, 1 trenér brankařů, 1 kondiční trenér, 1 fyzioterapeut. Tito všichni se starají o mladé fotbalisty 3x až 6x za týden.


Heinz Karel 

Karel Heinz (licence UEFA PRO YOUTH)

vedoucí trenér SCM

kategorie mladších a starších dorostenců U16U17U18 a U19

kontakty zde

 

Úplným vrcholem nastaveného systému výchovy a rozvoje hráče je působení našich odchovanců v A- týmu SK HS Kroměříž, kterými byli nebo jsou např. Tomáš Matoušek, Radovan Budín, Ladislav Nevřala, Tomáš Netopil, Tomáš Strašák, Josef Ferko, Petr Silnica, Jakub Kašík, Daniel Stratil, Adam Galetka, Tomáš Jura, Michal Cupák, Ondřej Zavadil, Daniel Šmerda a jiní. Do profesionálního fotbalu se nám za poslední roky podařilo vychovat naše odchovance jako Marek Havlík– 1.FC Slovácko a reprezentant U21, Petr Chyla – 1.FC Slovácko (příklady ilustrovány také ve fotogalerii níže), popř. částečné odchovance jako Šimon Šumbera – FC Zbrojovka Brno či 1.SC Znojmo, Tomáš Chorý - SK Sigma Olomouc nebo Stanislav Vávra - FC Zbrojovka Brno.

  

Jak začít v klubu?

Vážené děti, rodičové, babičky,dědečci, přátelé kopané.

takřka neustále probíhá na stadionu SK Hanácká Slavia Kroměříž, Obvodová 3607, Kroměříž nábor talentované mládeže do těchto věkových kategorií:

 • starší přípravka U10 a U11, aktuální ročník narození pro tuto kategorii je uveden na stránce týmů přes odkaz

 • dále mladší přípravka U8 a U9, aktuální ročník narození pro tuto kategorii je uveden na stránce týmů přes odkaz

 • a mini přípravka U6 a U7, aktuální ročník narození pro tuto kategorii je uveden na stránce týmů přes odkaz

Pokud budete mít zájem přijít mezi nás ozvěte se vedoucímu trenérovi dané věkové kategorie (kontakty na vedoucí trenéry mládeže jsou uvedeny výše). Jménem místopředsedy klubu a sekretáře v jedné osobě Karla Heinze je dole v příloze zpracován také zvací dopis. 

 

Členské příspěvky

 

Kodex mládeže

Kodex základních morálních a sportovních hodnot výchovy mládeže


Loajalita ke klubu:

 • Trenéři, rodiče a příbuzní dětí, jako součást klubu, vyjadřují se k veřejným záležitostem ve shodě s našimi cíli. Ve svých postojích by měli hájit zájmy klubu, jeho členů a reklamních partnerů.

Chování a jednání trenérů:

 • Trenéři neuvádějí vědomě v omyl hráče, jejich zástupce, ani ostatní členy či příznivce klubu. Informace, které poskytují, by měly být úplné, nezkreslené, pravdivé a srozumitelné. Pokud k tomu nejsou oprávněni z titulu své funkce, jsou povinni tazatelům sdělit, které kompetentní osoby mají oprávnění příslušnou informaci poskytnou.
 • Organizovat informativní schůzky s rodiči, jejichž obsahem je kromě organizačních věcí i seznámení s kodexem.
 • Trenéři respektují osobnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, pohlaví, ekonomickou situaci. Jednají tak, aby chránili důstojnost a lidská práva svých svěřenců.
 • Trenéři zodpovědně plní své povinnosti vyplývající ze závazků ke klubu.
 • Trenéři dbají dobrého jména klubu, oddělují svoje osobní postoje a postoje klubu, jsou-li odlišné.

Chování rodičů a zástupců hráčů v souvislosti s klubem:

 • Nesouhlasné názory neomlouvají nevhodné chování rodičů a příbuzných hráčů.
 • Rodiče a příbuzní hráčů respektují role trenérů, podporují jejich autoritu. V případě nejasností či nesouhlasu s trenérem mají právo požádat trenéra, šéftrenéra či jiného pracovníka klubu o vysvětlení.
 • Role rodičů a příbuzných spočívá v podpoře hráčů, nikoliv v jejich odborném vedení.
 • Rodiče a příbuzní plní roli slušných fanoušků, ale v žádném případě veřejně neprezentují názory na výkony vlastních hráčů a protihráčů.

Chování hráčů

 • Pozitivním chováním a jednáním reprezentovat sama sebe a klub na hřišti, ve škole i na veřejnosti.
 • Plně respektovat svého trenéra a ostatní zodpovědné pracovníky klubu.
 • Respektovat své spoluhráče a podílet se na vytváření přátelské atmosféry v rámci svého týmu i klubu.
 • Přiměřeně svému věku vnímat trénink či utkání jako prostředek ke zlepšení individuálního nebo týmového výkonu.
 • Nerozumí-li něčemu nebo s něčím nesouhlasí, mají právo konzultace se svým trenérem, šéftrenérem, popřípadě jiným zodpovědným pracovníkem klubu. Předpokladem je však slušná forma dotazu a doba nenarušující tréninkový proces či utkání.
 • Znát a dodržovat zásady sportovní životosprávy: "Pít alkohol, užívat drogy a kouřit, není, zejména pro sportovce, normální."


 Tento kodex je závazný pro všechny trenéry, hráče, rodiče a zástupce hráčů.

 

Ilustrativní fotogalerie

Marek Havlík v r.2011Marek Havlík v r.2011
Marek Havlík v r.2015Marek Havlík v r.2015
Marek Havlík v r.2015Marek Havlík v r.2015
Adam Zapletal v r.2013Adam Zapletal v r.2013
Adam Zapletal v r.2019Adam Zapletal v r.2019
Adam Zapletal v r.2019Adam Zapletal v r.2019
Petr Chyla v r.2011Petr Chyla v r.2011
Petr Chyla v r.2015Petr Chyla v r.2015
Petr Chyla v r.2016Petr Chyla v r.2016
Tomáš Strašák v r.2011Tomáš Strašák v r.2011
Tomáš Strašák v r. 2014Tomáš Strašák v r. 2014
Tomáš Matoušek v r.2005Tomáš Matoušek v r.2005
Tomáš Matoušek v r.2012Tomáš Matoušek v r.2012
U8 v červnu 2019U8 v červnu 2019
U6 v září 2011U6 v září 2011
U7 v září 2011U7 v září 2011
U8 v září 2011U8 v září 2011
U9 v září 2011U9 v září 2011
U10 v září 2011U10 v září 2011
U11 v září 2011U11 v září 2011
U12 v září 2011U12 v září 2011
U13 v září 2011U13 v září 2011
U14 v září 2011U14 v září 2011
žáci Chatedaun (FRA) v r. 2005žáci Chatedaun (FRA) v r. 2005
U15 v září 2011U15 v září 2011
U16 v září 2011U16 v září 2011
U17 v září 2011U17 v září 2011
U19 v září 2011U19 v září 2011
U11 v září 2014 EON cupU11 v září 2014 EON cup
ml.žáci v říjnu 2000ml.žáci v říjnu 2000
U18 na jaře 2008U18 na jaře 2008
U19 na jaře 2007U19 na jaře 2007
U15 na jaře 2010U15 na jaře 2010