Úvodní stránka>KLUB>ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Členské příspěvky klubu SK Hanácká Slavia Kroměříž 

Členské příspěvky klubu SK Hanácká Slavia Kroměříž se dělí na hráčské-členské a klubové-členské.

1. Hráčské-členské příspěvky klubu na rok 2021

Členské příspěvky hráčů tvoří vcelku významnou příjmovou položku klubu. Tvoří cca 10% celkově plánovaných příjmů klubového rozpočtu a pomáhají pokrýt část nákladů potřebných na provoz mládežnických celků. Zbylé náklady jsou financovány z příjmu za reklamu a sponzoring, z vlastní sportovní a obchodní činnosti, z přestupů a hostování hráčů, z dotací a grantů atd. Výše hráčských členských příspěvků je vždy stanovená interním dokumentem schváleným a vydaným vedením klubu na začátku kalendářního roku. Tyto hráčské členské příspěvky klubu nejsou členskými příspěvky Fotbalové Asociace České Republiky (FAČR) a nejsou ani členskými příspěvky (viz. bod 2. níže) umožňujícími ovlivňovat záležitosti klubu řešené na Valných hromadách, tyto další dva druhy členství jsou zcela odlišným systémem a procesem, často bývá zaměňováno.

 

Příspěvek hráče klubu r. n. 2015 a mladší: 

 • 3.000,- Kč ročně nebo

 • 1.500,- Kč za  1.pololetí a 1.500,- Kč za 2. pololetí nebo

 • 250,- Kč měsíčně

 

Příspěvek hráče klubu r. n. 2014 (přechod ze školičky do přípravky)

 • 3.300,- Kč ročně nebo

 • 1.650,- Kč za  1.pololetí a 1.650,- Kč za 2. pololetí nebo

 • 275,- Kč měsíčně

 

Příspěvek hráče klubu r. n. 2011 - 2013:  

 • 3.600,- Kč ročně nebo

 • 1.800,- Kč za  1.pololetí a 1.800,- Kč za 2. pololetí nebo

 • 300,- Kč měsíčně

 

Příspěvek hráče klubu r. n. 2010 (přechod z přípravky do mladších žáků):           

 • 4.200,- Kč ročně nebo

 • 2.100,- Kč za 1.pololetí a 2.100,- Kč za 2. pololetí nebo

 • 350,- Kč měsíčně

 

Příspěvek hráče klubu r. n. 2002-2009:  

 • 4.800,- Kč ročně nebo

 • 2.400,- Kč za 1.pololetí a 2.400,- Kč za 2. pololetí nebo

 • 400,- Kč měsíčně

 

Pokud jsou v klubu registrováni hráči sourozenci, pak je příspěvek mladšího z dvojice krácen vždy na polovinu.

 

Forma úhrady je možná pouze bankovním převodem na účet SK HS Kroměříž, z.s.

č. účtu: 8312260297/0100, kde je kromě správné částky vždy nutno uvést:

 • do variabilního symbolu rok narození dítěte 
 • do zprávy pro příjemce příjmení a jméno hráče/hráčky
 • UPOZORNĚNÍ: úhrady, které nesplní výše uvedené náležitosti jsou ohroženy s ohledem na jejich správné přiřazení a uznání

 

Splatnost:

 • roční jednorázová úhrada v plné výši do 30.3.

 • pololetní úhrada do 30.3. za 1.pololetí a do 30.9. za 2.pololetí

 • měsíční úhrada do 15-tého dne měsíce, na který se úhrada vztahuje

 

V případě jakýchkoliv dotazů či potíží kontaktujte sekretariát klubu na tel. 774 283 970 nebo na emailu hskromeriz@seznam.cz.

 

Děkujeme za Váš zájem, všeobecně dobrou spolupráci, hráčům pak pevné zraví, štěstí, týmového ducha a dobrou formu.

 • TIP ! - Sportovní zařízení města Kroměříže vede pro mládežnické fotbalisty výhodu uvedenou zde

ČP 2021

2. Klubové-členské příspěvky

Tyto členské příspěvky mají dlouhodobě sloužit pro vytvoření členské základny osob straších 18-ti let pocházejících buď z řad klubu (funcionáři, zaměstnanci, členové realizačních týmů, hráči juniorských a dospělých celků) nebo z řad veřejnosti. Schválení členové mají za splnění stanovených podmínek možnost ovlivnit významné záležitosti klubu. Tento druh členských příspěvků, jejich význam a účel je popsán ve schválených stanovách klubu. 

Výkonný výbor SK Hanácká Slavie Kroměříž v roce 2016 rozhodl, že je nutné zaktualizovat  a případně rozšířit řádnou členskou základnu osob starších 18 let.  Z tohoto důvodu žádáme stávající členy a případné nové členy o vypsání přihlášky/evidenčního listu (příloha na konci stránky) a doručení na sekretariát SK (možno poslat po naskenování i elektronicky). Součástí přihlášky/evidenčního listu je zaplacení klubového členského příspěvku, který byl rozhodnutím VV stanoven na 100.- Kč. Členský příspěvek je nutné zaplatit na účet SK uvedený v záhlaví přihlášky/evidenčního listu, nebo v hotovosti u ekonoma klubu p. Zavřela.  Do správy pro příjemce uveďte ČP + Jméno a příjmení.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte sekretariát klubu na tel. 774 283 970 nebo na emailu hskromeriz@seznam.cz.

Poznámka: Tyto členské příspěvky klubu nejsou členskými příspěvky Fotbalové Asociace České Republiky (FAČR) a nejsou ani hráčskými členskými příspěvky (viz. bod 1. výše), tyto další dva druhy členství jsou zcela odlišným systémem a procesem, často bývá zaměňováno.